Malaysia Web Store Malaysia Web Store
Home
Electronics
Household
Fashion
Pharmacy
CD/Books
Search
Home | About Us | How to Buy | Shipping Policy | FAQ | Testimonial
BLU-RAY
Book Light
Books
Autobiography
Business - Economy
Business - Sales & Marketing
Business Management
Business Reading
Dare to Fail Series
Educational
Educational - Children
Entrepreneur
Ficton - Malay
General
Health & Family
Internet
Investment
Marriage & Relationship
Motivation
Others
Real Estate
Romance
Self Development
Wealth Management
Children Books
DVD
Ebook
Learn to Dance
Musical Instrument
Souvenir
Sports & Exercise
VINYL


Main Page About Us How to Buy Shipping Policy Frequent Ask Question Testimonial View Shopping Cart Contact Us
> Music > Books > Wealth Management
Murabahah


Price : RM 29.90

Buy Now

Title: Murabahah
Sub-Title: Teori, Aplikasi & Isu dalam Perbankan Islam Semasa

Description:
Penulisan buku ini memfokuskan konsep Murabahah yang menyentuh teori, aplikasi dan isu dalam perbankan Islam semasa. Pembaca akan mendapat panduan jelas dan terperinci tentang isu semasa kewangan Islam dari pelaksanaan hingga ke bentuk produk jual beli secara Murabahah.

About The Author:
Selain memegang Ijazah Sarjana Muda Usuluddin dari Universiti Malaya dan Master dalam bidang Fiqh dan Usul Fiqh dari Universiti Al-Yarmouk, Jordan, Zaharuddin Abd Rahman mempunyai pengalaman bertahun-tahun dalam bidang kewangan, perbankan dan syariah. Beliau pernah betugas sebagai ketua di Jabatan Syariah, Asian Finance Bank Berhad dan Pengurus Kanan Pembangunan Produk di RHB Bank Berhad, serta Eksekutif Syariah untuk Ingress Corperation Berhad. Kini beliau dalam proses menyempurnakan kursus PhD dalam bidang Syariah dan Perbankan Islam di University of Wales,United Kingdom.

Contents:
Pendahuluan
Bab 1 KONTRAK DALAM MUAMALAT ISLAM
    Bahagian Pertama: Definisi Akad Atau Kontrak
    Bahagian Kedua: Rukun Dan Syarat Kontrak Dalam Islam
    Bahagian Ketiga: Kaedah Asas Dalam Fiqh Muamalat

Bab 2 PENGENALAN MURABAHAH
    Bahagian Pertama: Jenis-jenis Jual Beli Dalam Perbankan Islam
    Bahagian Kedua: Definisi Murabahah
    Bahagian Ketiga: Dalil Hukum Murabahah
    Bahagian Keempat: Rukun Dan Syarat Murabahah
    Bahagian Kelima: Bentuk-bentuk Murabahah

APLIKASI MURABAHAH DALAM SISTEM PERBANKAN ISLAM
    Bahagian Pertama: Murabahah Dengan Pihak Yang Pinta Beli (Murabahah Lil Amir Bishira)
      a) Definisi
      b) Hukum
      c) Modus Operandi
      d) Isu berbangkit dalam Murabahah Lil Amir Bishira
          ISU 1 Bayaran muka (down payment), deposit atau tempahan
          ISU 2 Bank beli dengan 90 peratus harga penuh, bagaimana dengan 10 peratus dibayar oleh pelanggan?
          ISU 3 Hak manfaat (beneficial ownership)
          ISU 4 Al-Muwa’adah; bank dan pelanggan berjanji jual beli
          ISU 5 Pelanggan membeli daripada dirinya sendiri sebagai wakil bank
          ISU 6 Penetapan harga menggunakan Base Lending Rate (BLR)
          ISU 7 Penalti lewat bayaran hutang Murabahah
          ISU 8 Potongan (rebate) jika hutang diselesaikan lebih awal
          ISU 9 Penjadualan semula (rescheduling) bayaran ansuran
          ISU 10 Caj proses (processing fee) di awal permohonan
          ISU 11 Caj penalti jika diselesaikan terlalu awal (early settlement fee)
          ISU 12 Bank lepas tangan terhadap kerosakan pada aset
          ISU 13 Nilai masa (time value of money) dalam harga Murabahah
    Bahagian Kedua: Bahagian Kedua: Surat Jaminan Hutang (Letter of Credit)
      a) Definisi
      c) Modus Operandi
      d) Isu berbangkit
    Bahagian Ketiga: Pembiayaan Melalui Terbitan Sukuk Murabahah
      a) Definisi
      c) Modus Operandi
      d) Isu berbangkit
        ISU 1 Sukuk Murabahah adalah Bai Ad-Dayn
        ISU 2 Pemilikan aset
        ISU 3 Menjual aset melebihi atau kurang daripada harga pasaran
    Bahagian Keempat: Produk Komoditi Murabahah
      a) Definisi Sukuk Murabahah
      c) Modus Operandi
      d) Isu berbangkit
          ISU 1 Pemilikan komoditi yang tidak pasti
          ISU 2 Tempat serahan komoditi tidak ditentukan
          ISU 3 Harga tidak dijual dengan harga pasaran
          ISU 4 Penjual menjual aset kepada bank dalam masa bertindan
          ISU 5 Pembeli selaku wakil penjual
          ISU 6 Komoditi Murabahah dengan bank konvensional

Bab 4 PERBINCANGAN HUKUM KOMODITI MURABAHAH ANTARA BANK ISLAM DAN KONVENSIONAL
    a) Kumpulan Ulama Yang Mengharuskan
        HUJAH PERTAMA: Kepentingan umum dan khusus (Maslahat ‘Ammah dan Khassah)
        HUJAH KEDUA: Keharusan berjual beli dengan bukan Islam
        HUJAH KETIGA: Keharusan bermusharakah dengan bukan Islam
        HUJAH KEEMPAT: Sumber harta dan aktiviti pembeli atau penjual bukan tanggungjawab kita
        HUJAH KELIMA: Larangan Nabi s.a.w daripada memboikot Musyrik Mekah
        HUJAH KEENAM: Mengambil pendapat harus dan makruh dalam isu jualan anggur kepada pengilang arak
    a) Kumpulan Ulama Yang Mengharamkan
        HUJAH PERTAMA: Larangan Allah dalam membantu kemaksiatan
        HUJAH KEDUA: Larangan bersubahat dengan perkara yang diketahui haram
        HUJAH KETIGA: Mengambil hukum haram jual anggur kepada pengilang arak
        HUJAH KEEMPAT: Bercanggah dengan Maqasid As-Syariah
        HUJAH KELIMA: Haram berurusan dengan musuh yang sedang memerangi Islam
        HUJAH KEENAM: Menolak mafsadah lebih patut didahulukan daripada memperoleh manfaatWang Tersembunyi
Sale : RM 29.9

Pewaris Jutawan
Sale : RM 39.9

Bajet Wang
Sale : RM 29.9

Money Work Life
Out Of Stock
Sale : RM 41.7